De vereniging

De vereniging van eigenaars van chaletpark Primo is opgericht  op 30 december 1999.

De vereniging heeft ten doel:

het bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van de leden/eigenaren en gebruikers van in het Chaletpark PRIMO gelegen kavels. Dit zal gebeuren op een manier zonder winstoogmerk.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1. het beheren, onderhouden en zonodig vernieuwen van de voor gemeenschappelijk gebruik bestemde zaken, leidingen, rioleringen en andere voorzieningen op, in, aan en boven het Chaletpark PRIMO:
  2. het beheren van de zich in het Chaletpark PRIMO bevindende gemeenschappelijke zaken;
  3. het leggen en bevorderen van onderlinge en persoonlijke contacten;
  4. het bevorderen van een aangenaam en met de omgeving harmonieĢˆrend leefklimaat in het Chaletpark PRIMO;
  5. het opstellen van gedragsregels.
  6. het inkopen, beheren, factureren en distribueren van gas, elektra en water zoals beschreven in de Inkoop Overeenkomst.