Huurders

Algemeen

Chaletpark Primo is een niet commercieel Chaletpark en bestaat uit meer dan 90 kavels van individuele eigenaren waarvan bijna de helft gewoon bewoond is.

Wij zijn dus geen commercieel recreatiepark met 1 eigenaar en zijn geen eigendom van een verhuurbedrijf.

Wij hebben geen voorzieningen zoals winkels, speeltuinen of uitgaansgelegenheden.

Het Chaletpark PRIMO bestaat uit separate kavels en gedeeltes mandelig terrein.

Het Chaletpark PRIMO wordt bestuurd door een, door de leden gekozen, bestuur die het Chaletpark PRIMO op non-commerciƫle wijze beheren voor de Vereniging van Eigenaars van Chaletpark Primo.

Het bestuur is de verantwoordelijke instantie en de enige die de regels opstelt en uitvoert in opdracht van de leden. Dit wordt al gedaan sinds de oprichting in de jaren 90.

Er is dus geen enkele commerciƫle partij met enige zeggenschap of beslissingsbevoegdheid.

Het Chaletpark PRIMO is dus geen eigendom van een verhuurbedrijf.

Eigenaren en verhuurders dienen zich gewoon te houden aan de afgesproken regels zoals beschreven in Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Iedere eigenaar en aanwezige op het Chaletpark PRIMO dient zich te houden aan Statuten en Huishoudelijk reglement.

Verhuren wordt door de Vereniging toegestaan onder strikte regels.

De twee verhuurbedrijven zijn geen eigenaar van de verhuurde chalets maar verhuren in consignatie voor de eigenaren van de chalets.

Deze eigenaren zijn separate eigenaren die vallen onder de regels van de Vereniging. 

Voor de huurders

U bent gast op een chaletpark. U huurt een chalet rechtstreeks van de eigenaar van het chalet  of via een eigenaar die het chalet in consignatie verhuurt, meestal gegoten in een bedrijfsmatige uitstraling.

De Vereniging staat toe dat de gasten op het Park huisdieren meenemen mits wordt voldaan aan het Huishoudelijk reglement en gedragsregels.

Wij zijn dus een Chaletpark en geen recreatiepark. Wij zijn zeker geen hondenpark of vakantiepark voor uw hond. Meenemen van huisdieren is een gunst en geen recht.

Het Chaletpark PRIMO is uitsluitend bedoeld voor bewoning, verblijf en verhuur aan gasten en niet voor verhuur als hondenpark. Nogmaals, meenemen van huisdieren is toegestaan door de vereniging maar zeker geen recht.

Bent U op zoek naar een speciaal park voor uw hond met alle faciliteiten die daarbij horen, er zijn diverse sites die adressen aanbieden die deze faciliteiten wel kunnen bieden.

Er is dus grote kans dat uw buren tijdens uw verblijf gewoon bewoners zijn op het Chaletpark PRIMO.

Wij verwachten van onze gasten dat ze zich houden aan de gedragsregels op het Chaletpark PRIMO (zie Ons Park/Gedragregels)

Er mag absoluut geen overlast worden veroorzaakt door de gasten en hun eventueel aanwezige honden. U dient ten alle tijden rekening te houden met de bewoners van het Chaletpark PRIMO.

De vereniging stimuleert verhuur onder strikte voorwaarden maar heeft geen invloed over de omstandigheden van het chalet. De eigenaar blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de staat van het chalet en alles wat er gebeurt binnen de grenzen van zijn kavel. Heeft u klachten over de staat van het chalet, neem dan contact op met de verhuurder.