Informatie voor eigenaren

Op deze pagina vind je algemene informatie specifiek voor eigenaren voor wat betreft onderhoud, onderhoudsbedrijven e.d.


Noodnummer:

Het noodnummer voor gas, elektra, water en riolering is: 0633004678 (Martin Smith).

Electra / Water / Gas

Bosman is onze calamiteiten-installateur (24/7) en heeft sleutels van schakelkasten en kent ons park.

In principe kan elke eigenaar Bosman bellen bij storingen (0591-551593), maar wel voor eigen rekening!

In geval van bv. een defecte hoofdzekering kunnen de kosten bij de VvE worden gedeclareerd met een kopie van de reparatiefactuur.

Bosman rekent een uurtarief en is voor gas, water en elektra. Niet voor riolering.

Heeft u een eigen installateur, dan belt u die installateur natuurlijk.